PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd 07/04/2022

Deze privacyverklaring voor Patisserie Bemong BVBA, beschrijft hoe en waarom wij uw informatie verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website gebruikt.

Vragen? Door deze privacyverklaring te lezen krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en keuzes. Als u het niet met ons beleid eens bent, gelieve geen gebruik te maken van onze diensten. Voor verdere vragen, contacteer ons via info@bakkerijbemong.be.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verleent wanneer u u registreert voor onze diensten.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context waarin u onze diensten gebruikt, de keuzes die u maakt, en de producten en functies die u gebruikt. Persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Wij verzamelen geen gevoelige informatie.

Wij kunnen informatie verzamelen die noodzakelijk is voor het verwerken van uw betaling als u aankopen maakt, zoals uw kaart nummer, en de beveiligingscode die hieraan gekoppeld is. Al uw betalingsgegevens worden opgeslaan door Stripe. U kan hier hun privacyverklaring vinden.

Al de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft moet waar, volledig en accuraat zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

Wij verwerken uw informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming, kunnen wij uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken.

Wij verwerken uw informatie voor verschillende redenen, afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt, waaronder:

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

Wij verwerken uw persoonlijke informatie alleen maar als wij vinden dat dit noodzakelijk is en wij een geldige juridische reden hebben onder een toegepaste wet, zoals met uw toestemming, om wetten na te leven, om uw rechten te beschermen, of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

De GDPR vereist dat wij de geldige rechtsgrondslagen uitleggen waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

4. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig op slaan en isoleren van verder verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

5. HOE HOUDEN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze veiligheid niet kunnen omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze verzamelen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot onze diensten in een veilige omgeving.

6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

We verzamelen of verkopen niet bewust aan kinderen onder de 18 jaar. Door de diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de diensten door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar verzameld is, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, kunt u contact met ons opnemen via info@bakkerijbemong.be.

7. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte datum en de bijgewerkte versie gaat van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

8. HOE KAN U ONS CONTACTEREN OVER DEZE KENNISGEVING?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze mededeling, kunt u ons mailen op info@bakkerijbemong.be of per post naar:

Patisserie Bemong BVBA
Ondernemerspark 39
Dilsen-Stokkem, Limburg 3650
BelgiГ